Ysitie kuntoon

Aamulehti on uutisoinut useaan otteeseen valtatie 9:n pahasta ruuhkautumisesta. Tiellä on tapahtunut myös kuolemaan johtaneita onnettomuuksia runsaasti. Viimeisen viiden vuoden aikana Tampereen ja Oriveden välillä on sattunut yli 150 liikenneonnettomuutta, joissa osallisina on ollut 270 henkilöä. Yksikin tapaus on liikaa. Liikenneturvallisuuden osalta tilanne on kriittinen.

Valtatiejakso välillä Tampere-Orivesi on liikennemääriltään päätieverkon vilkkaimpia osuuksia ja liikenneturvallisuudeltaan keskimääräistä heikompi. Tampereen päässä on Suomen vilkkain kaksikaistatie, jolla liikkuu noin 22 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Liikenneturvallisuus on ysitien parantamisen tärkein syy.
Vaarallisista ohituksista ja tukkoisista risteyksistä on päästävä sujuvaan arkeen ja työssäkäynnin helppouteen. Tällä hetkellä tiellä on ruuhkia aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

Liikenteen järjestämisellä on suuri vaikutus elinkeinoelämään. Pirkanmaata halkovan valtatien kunnolla ei ole vaikutusta vain maakuntamme yrityksiin vaan koko maahan. Tämän hetkinen tilanne estää tehokkaan kaavoituksen ja maankäytön kehittämisen. Valtatien yhteyteen on mahdollista kaavoittaa alueita teollisuudelle ja palveluille. Lisäksi alueiden kehittäminen tarjoaa keinoja matkailun ja vapaa-ajan yritysten lisäämiselle.

Ysitie on yksi maamme pääteitä, ja sille on asetettu korkeat laatutavoitteet. Tie on myös osa EU:n liikennepolitiikassa strategisesti merkittäväksi katsottua kansainvälistä TEN-T-tieverkkoa.
Valtatie 9 muodostaa maan tärkeimmän poikittaisyhteyden Länsi- ja Itä-Suomen välillä.

Ysitiestä ja sen parantamisesta on puhuttu vuosia. Tielle on laadittu yleissuunnitelma valtatie 9:n parantamisesta Tampereen Alasjärven ja Oriveden eritasoliittymään. Suunnitelman mukainen tavoite on rakentaa moottoritie välille Alasjärvi-Suinula ja 2+2 -keskikaidetie eritasoliittymin välille Suinula-Orivesi.

Jo laaditulla yleissuunnitelmaratkaisulla liittymien ja kevyen liikenteen turvallisuus paranisivat oleellisesti. Ajoajat lyhenisivät ja joukkoliikenteen edellytykset paranisivat.

Pirkanmaa on jäänyt monesti jalkoihin, kun valtio on jakanut rahaa eri hankkeisiin. Pitkän vaikuttamistyön ansiosta saimme vihdoin varmistettua valtatie kolmoselle (Hämeenkyrön ohitustie) 64 miljoonan euron rahoituksen kesäkuun lisätalousarviossa. Tämä onnistui päättäjien, yrityselämän ja virkamiesten yhteistyöllä.

Nykyinen hallitus haluaa panostaa vahvasti liikenteen sujuvuuteen ja elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen. Nyt pirkanmaalaisten kansanedustajien tehtävänä puoluekantaan katsomatta on huolehtia maakuntamme edunvalvonnasta. Yhteistyötä yrityselämän ja Keski-Suomen maakunnan kanssa on lisättävä.

Nyt tuli jytky! Hämeenkyrön ohitustie lisätalousarvioon

Hämeenkyröläislähtöinen kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) iloitsee suunnitelmista rakentaa vihdoin Hämeenkyrön ohitustie. Tiistaiaamuna pidetyssä tiedotustilaisuudessa valtiovarainministeri Mika Lintilä sekä liikenneministeri Sanna Marin kertoivat hallituksen tulevasta lisätalousarviosta. Esityksessä on varattu ohitustien rakentamiselle 2,4 miljoonaa euroa tälle vuodelle ja yhteensä 64 miljoonan euron valtuus.

-Nyt tuli jytky! Hämeenkyrön ohitustie on ollut vuosikymmeniä suunnitelmissa mutta aina jokin muu hanke on mennyt edelle. Virkamiehet, yrittäjät ja poliitikot ovat tehneet hartiavoimin töitä asian eteen.

-Hämeenkyrön ohitustie palvelee elinkeinoelämää ja lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Monen ihmisen arki tulee helpottumaan. Erityisesti raskaalle liikenteelle Hämeenkyrön lukuisat kiertoliittymät ovat hankalia ja osalle kalustoa jopa mahdottomia ajaa.

Ovaskan mukaan Tampereen ja Vaasan välillä Valtatie 3 ei vastaa liikenneolosuhteiltaan nykyaikaisia vaatimuksia. Väyläviraston mukaan tie on ollut kaikilla liikenneturvallisuuden tunnusluvuilla mitattuna selvästi muita valtateitä vaarallisempi.

-Tien rakentamisella on merkittävä työllisyyttä parantava vaikutus, ja hanke mahdollistaa suunnitellun maankäytön edistämisen.

-Vuosikymmenten vaikuttamistyö kantaa vihdoin hedelmää. Jälleen on todettava, että tällaiset merkittävät hankkeet etenevät vain ja ainoastaan maakuntarajat ylittävällä yhteistyöllä.

Yllättävän hyvä ohjelma

Maanantaina julkaistu hallitusohjelma on tasapainoinen ja se huomioi koko Suomen, sanoo keskustan pirkanmaalainen kansanedustaja Jouni Ovaska.

Oli hyvin epätodennäköistä, että olisimme vaalituloksen jälkeen muodostamassa hallitusta. Lopulta SDP:n puheenjohtaja Rinne vetosi meihin, kun näytti siltä, ettei sinipunan varaan rakentuva hallitus ole mahdollinen.

Asetimme neuvotteluihin kovat kynnyskysymykset, jotka koskivat niin lapsiperheiden aseman parantamista, maatalouden kannattavuutta kuin yrittäjien asemaa. Saimme tavoitteemme läpi!

Liikenteestä huolehtiminen takaa myös Pirkanmaan elinvoiman. Saimme perusväylänpitoon 300 miljoonan euron tasokorotuksen. Talvikunnossapitoon tehdään korotus. Yksityistiet saavat lisää rahaa.

Hallitus antaa kesäkuussa lisäbudjetin, jossa käynnistetään merkittäviä liikennehankkeita. Kolmos- ja ysitien parantamisen on päästävä tälle listalle, kärjessä Hämeenkyrön ohitustie.

Tunnin juna Tampereelta Helsinkiin sisältyy kirjaukseen pääradan ja sen laajennusten suunnittelusta. Raideliikennettä suunnitellaan siten, että hankkeelle mahdollistuisi EU-rahoituksen saaminen.

Tampereen ja Pirkanmaan kannalta ohjelma takaa asemamme maan kakkoskasvukeskuksena. Lisäksi meillä on mahdollisuus haastaa pääkaupunkiseutua entisestään.