Suomi-rata etenee

Suomi-rata etenee

Tänään kaupunginhallituksessa tehtiin merkittävä päätös. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Tampereen kaupunki lähtee osakkaaksi perustettavaan Suomirata Oy -hankeyhtiöön, mikäli suunniteltujen osakkaiden välille solmitaan ratakäytävän kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaiset sopimukset.

Tampereen kaupunki merkitsee perustettavan Suomirata Oy:n osakkeita enintään 4,0 miljoonalla eurolla. Suomi-radan kehittämisen (Helsinki – Helsinki-Vantaan lentoasema – Tampere) kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 5,5 miljardia euroa.

Suomi-rata -hanke on merkittävä koko maan kannalta. Tampereen ja Helsingin välinen tunnin juna on olennainen osa suunnittelua. Kiirehdimme asiaa, jotta meillä olisi mahdollisuus saada EU-rahoitusta. Pirkanmaalaisten päättäjien on kyettävä jatkossa lobbamaan sekä Helsinkiä että Brysseliä.

Kuokkamaantien turvallisuutta parannettava pikaisesti

 

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Ovaska jättää tänään kaupunginvaltuustolle aloitteen, jonka tavoitteena on löytää pikaisia keinoja Nekalassa sijaitsevan Kuokkamaantien turvallisuuden parantamiseksi. Alueella sijaitsee Tampereen yliopiston normaalikoulu, jossa opiskelee päivittäin yli 600 lasta. Koulun vieressä kulkeva Kuokkamaantie on vilkkaasti liikennöity, ja sillä kulkee myös raskasta liikennettä.

–          Koulun vieressä Kuokkamaantien ylittävän suojatien turvallisuutta on lisättävä pikaisesti. Kaupunki on luvannut merkittäviä parannuksia vasta vuonna 2020, mutta asiaan on puututtava nyt. 

–          Tampereella käynnistynyt hanke koulumatkojen turvallisuutta edistämään on hyvä. Kuitenkin jo ennen hankkeen valmistumista ja työpajojen tuloksia, suojatien turvallisuutta on parannettava. Esimerkiksi korotukset tai välkkyvät tehostemerkkikapselit ovat mahdollisia toteutuskeinoja.

Tunnin junat edistämään kestävää kaupunkikehitystä

Tulevissa suurissa ratahankkeissa ja junaliikenteen kehittämisessä ykkösprioriteetiksi pitää ottaa Turun ja Tampereen tunnin junat Helsinkiin. Näille hankkeille pitää löytää EU-rahoitusta.

Nopeat junayhteydet Etelä-Suomen suurten kaupunkien välillä tukevat niiden kasvua kestävällä tavalla. Kasvun kohdistuminen liian vahvasti vain yhdelle seudulle mm. nostaa asumisen hintaa kestämättömällä tavalla. Se ei ole kenenkään etu.

Tunnin junat mahdollistavat niin työvoiman kuin matkailijoiden sujuvan liikkumisen. Samalla voidaan helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Tunnin juna tarkoittaa käytännössä vähintään kahta raidetta ruuhkaisilla rataosuuksilla suurten kaupunkien välillä. Elinkeinoelämän näkökulmasta se on elintärkeä tuki osaavan työvoiman saamisessa.