http://ovaska2019.fi/
episodi peli
veikkaus mobiiliavain
kuinka nopeasti cdt nousee
kunnat peli
kuinka paljon lyhennät lainaa
Koulutus ja osaaminen

Lue lisää

Liikenne

Lue lisää

Hyvinvointi ja talous

Lue lisää

Eläkeputki käy kukkarolle - Oma raha - Ilta-Sanomat

kuinka kauan työttömyyspäivärahaa maksetaanTyöttömyysajalta sinulle maksetaan työttömyyspäivärahaa, jota maksetaan enintään 500 päivältä. Jos ehdit täyttää 59 vuotta ennen kuin tuo 500 päivää tulee täyteen, saat oikeuden niin sanottuihin lisäpäiviin. Se tarkoittaa, että sinulle maksetaan samansuuruista työttömyyspäivärahaa aina 65-vuotiaaksi saakka.

Työttömyyskorvaus 1950 synt - Työttömyysturva - Suomi24

Kuinka kauan työttömyyspäivärahaa maksetaan? lukee,mm. Työttömällä, joka täyttää 57 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaika täyttyy, on 500 päivän lisäksi oikeus päivärahaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 60 vuotta (lisäpäiväoikeus)

Työttömyysturva – Wikipedia

Miten kauan ansiopäivärahaa maksetaan. Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 tai 400 päivältä. 400 päivän enimmäisaika edellyttää, että olet ollut työssä vähintään 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista.

Lomautus, työttömyyspäiväraha - Laki24.fi

Kuinka kauan tuota lausuntoa täytyy odottaa, olen nyt odottanut kolme viikkoa, vaikka teidän nettisivuilla lukee että uusien työttömyysturvahakemusten käsittelyaika on 19 päivää. Hei! Tuo tarkoittaa sitä, että TE-palvelut eivät ole antaneet vielä lausuntoa, missä kerrotaan onko sinulla oikeus työttömyysturvaan.

Selkokeskus » Työelämäsanastoa selkokielellä

Aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän jaksoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työttömyyspäivärahaa on maksettu 65 maksupäivältä, työttömyyskassa tarkastaa, onko hakija ollut lain edellyttämällä tavalla aktiivinen. Jos edellytys ei täyty, työttömyyspäivärahaa alennetaan 4,65 % seuraavalta 65 maksupäivältä.

Työeläke – turva työelämän jälkeen

Kuinka pitkään ansiopäivärahaa voi saada? Ansiosidonnaisen päivärahan kesto eli päivärahakausi on tilanteestasi riippuen joko 300, 400 tai 500 päivää. Kun täytät työssäoloehdon, alkaa enimmäismaksuaika aina alusta. Kun lähestyt eläkeikää, voi sinulla olla oikeus lisäpäiviin varsinaisen päivärahakauden jälkeen.

Ansiosidonnaisen päivärahan kesto - YTK

Kuinka kauan ansiosidonnaista päivärahaa voi saada? Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa enintään 500 päivän ajan yhtä 26 kalenteriviikon työssäoloehtoa kohtaan. Uuden 500 päivän enimmäismaksuajan laskeminen alkaa pääsääntöisesti alusta, kun täytät uuden 26 kalenteriviikon työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Peruspäiväraha - kela.fi

No sulla on työvelvoitetta jonkin aikaa irtisanomisen jälkeen, riippuu kuinka kauan olet ollut työnantajan palveluksessa. Karenssia tulee työttömyyspäivärahan saantiin, jos irtisanoo itsensä.

Työttömyysturva - Sosiaali- ja terveysministeriö

Sen määrä riippuu siitä, kuinka paljon olet saanut palkkaa ennen työttömyyttä. Kaikki eivät saa ansiosidonnaista työttömyysrahaa, koska sille on ehtoja. Ehdot koskevat esimerkiksi sitä, kuinka kauan olet ollut työssä ja kuinka kauan olet ollut työttömyyskassan jäsen. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan 500 päivää.

Keskustelu - Työkkärin korvaukset, maksetaanko aina 20

kuinka kauan työttömyyspäivärahaa maksetaanTyöttömyyspäivärahan osalta eläkkeen saaminen edellyttää, että olet saanut eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden ajalta työttömyyspäivärahaa lisäpäiväoikeuden perusteella vähintään yhdeltä päivältä. Voit itse valita jatkatko lisäpäivillä vai haetko vähentämättömän vanhuuseläkkeen.

Ansioturvan ABC | Oikotie Työpaikat

Jos lomautus on osa-aikaista, lomautetulle maksetaan soviteltua työttömyyspäivärahaa. Osa-aikaisessa lomautuksessa työntekijän päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty. Jotta lomautettu voisi saada työttömyyspäivärahaa lomautuksen johdosta, hänen tulee ilmoittautua paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon.

Keskustelu - Onko työttömällä oikeus | Sana vapaa | Meidän Perhe

kuinka kauan työttömyyspäivärahaa maksetaanJos työhistoriaa on yli 3 vuotta, kesto on enintään 400 päivää. Työttömyyspäivärahaa maksetaan kuitenkin enintään 500 työttömyyspäivältä sellaiselle henkilölle, joka täyttää työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta ja jolla on työhistoriaa vähintään 5 vuotta.

Ilmoittaudu mukaan

Lahjoita kampanjaan

Ota yhteyttä